To takie proste!
GMINNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W JABŁONCE
Strona głowna  /  Rekrutacja 2019/2020
Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo,

 

zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Wójta Gminy Jabłonka odnośnie zasad rekrutacji do Gminnego Przedszkola Samorządowego w Jabłonce na rok szkolny 2019/2020.

 

Treść zarządzenia znajduje się poniżej:

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/zarzadzenie-wojta-gminy-jablonka.docx

 

 

Informujemy również, że zapisy do Gminnego Przedszkola Samorządowego
w Jabłonce, Oddziału w Orawce oraz Oddziału w Podwilku
na rok szkolny 2019/2020 odbędą się w dniach 4.03.2019 -15.03.2019 r.

 

Zgodnie z zasadami rekrutacji po 15 marca wnioski nie będą przyjmowane.

 

Poniżej umieszczone są linki z wymaganymi oświadczeniami wraz z wnioskiem do pobrania. Będzie je można uzyskać również w wersji papierowej w przedszkolu. Zwracamy uwagę na składanie dokumentów wyłącznie tych, które dotyczą indywidualnej Państwa sytuacji.

 

Wykaz Załączników:

 

  • Załącznik Nr 1. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Samorządowym/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/ punkcie przedszkolnym * na terenie Gminy Jabłonka
  • Załącznik Nr 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Przedszkola Samorządowego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/ punktu przedszkolnego*  na terenie Gminy Jabłonka w roku szkolnym 2019/2020
  • Załącznik Nr 3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  • Załącznik Nr 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie  oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem / opiekunem prawnym
  • Załącznik Nr 5. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata
  • Załącznik Nr 6. Oświadczenie o zatrudnieniu / prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej / studiowaniu lub uczeniu się w systemie stacjonarnym* rodziców / opiekunów prawnych kandydata
  • Załącznik Nr 7. Oświadczenie o zatrudnieniu / prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej / studiowaniu lub uczeniu się w systemie stacjonarnym* rodzica/  opiekuna prawnego  kandydata
  • Załącznik Nr 8. Oświadczenie o  uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do  przedszkola  gminnego / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/ punktu przedszkolnego 
  • Załącznik Nr 9. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

 

WNIOSEK I KLAUZULA - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/wniosek.docx

 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/sp-klauzula-informacyjna-zgoda-kandydat(1).docx

 

ZAŁĄCZNIK NR 3. - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/oswiadczenie-o-wielodzietnosci.docx

 

ZAŁĄCZNIK NR 4. - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu.docx

 

ZAŁĄCZNIK NR 5. - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/oswiadczenie-o-obowiazku-rocznego-przygotowania-przedszkolnego.docx

 

ZAŁĄCZNIK NR 6. - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/oswiadczenie-o-zatrudnieniu.docx

 

ZAŁĄCZNIK NR 7. - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/oswiadczenie-o-zatrudnieniu-jednego-z-rodzicow.docx

 

ZAŁĄCZNIK NR 8. - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/oswiadczenie-o-uczeszczaniu-rodzenstwa.docx

 

 

UWAGA - Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka (Zał. Nr 9.) wypełnia się dopiero po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola tj. w dniach od 26 kwietnia do 30 kwietnia. Niedostarczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w tym terminie oznacza rezygnację
z przedszkola.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 9. - http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkolejablonka/potwierdzenie-woli-przyjecia.docx

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2019-02-14