To takie proste!
GMINNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W JABŁONCE
Strona głowna  /  Pomoc psych.-ped.
Pomoc psych.-ped.
 
Drodzy Rodzice!
 
Witamy w naszym kąciku logopedycznym oraz terapeutycznym.
Znajdziecie tu Państwo informacje, ćwiczenia, porady związane z kształtowaniem prawidłowej mowy i komunikacji dzieci.
 
 
 
 POWSTAWANIE POSZCZEGÓLNYCH GŁOSEK W PROCESIE ROZWOJU MOWY DZIECKA
 
Pierwsze miesiące życia - głużenie (powstają przypadkowe dźwięki)
 
6 miesiąc życia - gaworzenie (powtarzanie usłyszanych dźwięków)
 
1 - 2 rok życia - pojawiają się pierwsze wyrazy (mama, tata, baba), dziecko wymawia samogłoski [a,u,i,e,y,o] oraz spółgloski [p, pi, b, bi, m, mi,t,d,n]
 
2- 3 rok życia - pojawiają się proste zdania, dziecko wymawia samogłoski [ą, ę] i spólgłoski [w, f, wi, fi, ś, ź, ć,dź, ń, l, li, k, ki,  g, gi, ch, chi, j, ł], mogą pojawić się głoski [s,z,c,dz]
 
4 rok życia - głoski [s,z,c,dz] są już utrwalone, czasem pojawia się głoski [sz,ż,cz,dż] oraz głoska [r], ale zastępowanie jej przez głoskę [l] jest normą rozwojową
 
5 rok życia - utrwalają się głoski [sz,ż,cz,dż] oraz głoska [r]
 
6 rok życia - technika mówienia jest już opanowana.
 
 
 ĆWICZENIA USPRAWNIAJACE NARZĄDY MOWY
 
ZABAWY I ĆWICZENIA WARG I POLICZKÓW:
 
Całuski - przesyłanie całusków, wargi wysunięte do przodu, cmokanie,
 
Rybka - wysuwanie warg do przodu i rozszerzanie na koncu jak u ryb,
 
Kotki - dziecko robi pyszczek i przesuwa nim w prawą i lewą strone,
 
Baloniki - dziecko nabiera powietrze i zatrzymuje go w policzkach, przesuwa powietrze z jednego policzka do drugiego,
 
Zajęczy pyszczek - wciaganie policzków do jamy ustnej,
 
Motorek - parskanie wargami, naśladowanie odgłosu motoru,
 
ZABAWY I ĆWICZENIA JĘZYKA:
 
Sięgnij jak najdalej - kierowanie języja do nosa, brody, w prawą i lewą stronę,
 
Szczoteczka - język to szczoteczka do zębów, która po kolei czyści zęby górne i dolne,
 
Język na defiladzie - czubek języka dotyka różnych miejsc na podniebieniu,
 
Łyżeczka - unoszenie przodu i boków języka,
 
Koniki - czubek języka uderza o podniebienie i opada na dól.
 
Logopeda: mgr Agnieszka Rafacz-Pawlak
 
 
 
Krótka charakterystyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 
Terapia pedagogiczna to całokształt oddziaływań pedagogicznych skierowanych do dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Oddziaływania te ukierunkowane są na usprawnianie zaburzonych funkcji, czyli korekcja oraz wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się, w taki sposób, aby mogły być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub mogłyby stać ich substytutem, czyli kompensacja. Stąd nazwa zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
 
W ostatnich latach zauważa się wzrost liczby dzieci w normie intelektualnej potrzebujących wsparcia w zakresie wyrównania deficytów funkcji rozwojowych. Najczęściej dysharmonie występują w analizatorze wzrokowym i słuchowym.
W związku z tym podejmuje się działania wspierające rozwój dzieci poprzez organizację dla nich zajęć mających na celu rozwijanie oraz wyrównywanie poziomu analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej oraz sprawności manualnej. Są one propozycją pracy korekcyjno-kompensacyjnej jako jednego z zasadniczych ogniw oddziaływania pedagogicznego w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki
w szkole.
 
 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, obok logopedycznych oraz socjoterapeutycznych, to zajęcia specjalistyczne prowadzone w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
W naszym przedszkolu taka forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej również jest udzielana.
 
Terapeuta pedagogiczny: mgr Katarzyna Machaj
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-05